Strona główna – e-Zamówienia

Blokada ogłoszeń unijnych

  • 11/01/2024

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów (datowanych od kwietnia 2023 r.), informujemy, że z dniem 31 stycznia 2024 r. na Platformie e-Zamówienia zostanie zablokowana możliwość przygotowania i przesyłania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej standardowych formularzy ogłoszeń unijnych, ustanowionych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986. Nie będzie zatem możliwości przygotowywania i przesyłania za pośrednictwem Platformy do publikacji w Dz. Urz. UE dostępnych do dnia 31 stycznia br. na Platformie formularzy unijnych: F03, F06, F08, F13, F15, F16, F18, F20, F21, F22, F23 i F25.

Również od dnia 31 stycznia br. nie będzie możliwości dokonywania przez Zamawiających za pośrednictwem Platformy zmian lub modyfikacji opublikowanych w Dz. Urz. UE ogłoszeń. Zamawiający będą mogli dokonać zmiany lub modyfikacji ogłoszeń za pośrednictwem aplikacji eNotices2. W tym celu Zamawiający powinni zaimportować ogłoszenie z TED, a następnie wprowadzić zmianę lub modyfikację ogłoszenia. Skorzystanie z aplikacji eNotices2 będzie w tym przypadku wymagało również uzupełnienia dodatkowych pól, aby spełnione zostały wymagania e-formularzy ustanowionych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się