Strona główna – e-Zamówienia

Centrum pomocy

W tym miejscu możesz zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami platformy eZamówień.

Dla tych którzy od razu chcą spróbować założyć sobie konto, albo na próbę chcą zarejestrować swoją firmę w roli Zamawiającego czy Wykonawcy przygotowaliśmy wersję demo systemu (pamiętaj, że to jest tylko wersja demonstracyjna – nie wywołuje żadnych skutków prawnych ale też nie jest przeznaczona do umieszczania w niej prawdziwych danych).

W tym miejscu zgromadziliśmy też interaktywne instrukcje do wszystkich funkcjonalności.

Mamy tu też listę najczęściej zadawanych pytań – zapoznaj się z nią.


Instrukcje interaktywne

FAQ

Tak, rejestracja na Platformie jest obowiązkowa, jeśli Zamawiający chce opublikować plan postępowań oraz ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, i składać informację od Prezesa o otrzymanych ofertach i wnioskach zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 81 ust 1 nowej ustawy Pzp. Zamawiający ma wybór dotyczący miejsca prowadzenia postępowania. Aktualnie Zamawiający może prowadzić postępowanie na miniPortalu, lub na innej, wybranej przez siebie platformie. Po uruchomieniu modułu składania ofert i wniosków Zamawiający nadal będą mieli dowolność wyboru narzędzia do prowadzenia postępowań.

Wersja demo Platformy (https://edu.ezamowienia.gov.pl) przeznaczona jest do testowania funkcjonalności przez użytkowników, w tym do testowania systemu zgłoszeń. Zgłoszenia wprowadzone w wersji demo nie są obsługiwane. W razie problemów skorzystaj z Systemu Obsługi Zgłoszeń na wersji produkcyjnej Platformy pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Należy zadzwonić na infolinię Platformy e-Zamówienia pod numer: 32 77 88 999.

Tak, na formularzu do rejestracji nowego zgłoszenia znajduje się przycisk umożliwiający dodanie załączników do zgłoszenia. Możliwe jest dodanie do trzech plików o maksymalnym rozmiarze 3 MB. Dopuszczalne typy załączników to: BMP, JPG, PNG, TXT, PDF i ZIP.

Tak, po zalogowaniu się na swoje konto na Platformie e-Zamówienia, dostępna jest lista wszystkich zgłoszeń użytkownika. Z poziomu listy zgłoszeń można przeglądać szczegóły dowolnego zgłoszenia zarejestrowanego na koncie użytkownika.

Tak, jest taka możliwość. Każda strona Platformy e-Zamówienia zawiera w stopce odnośnik „Zgłoś problem”, który przekierowuje użytkownika na stronę umożliwiającą zarejestrowanie nowego zgłoszenia przy użyciu formularza dostępnego na stronie Platformy e-Zamówienia. Można to zrobic również wchodząc poprzez Centrum Pomocy

Każdy rejestrujący się na Platformie Podmiot musi mieć co najmniej jednego Supervisora. Maksymalna ilość kont Supervisorów przypisanych do jednego podmiotu jest ograniczona do czterech.

Jest to osoba występująca w roli administratora dla danego podmiotu zarejestrowanego na Platformie, mająca dostęp do konta podmiotu wraz z możliwością zarządzania tym kontem. Supervisorem może być każda osoba z danego podmiotu, kwestia wyboru osoby pozostaje po stronie podmiotu.

Tak, na stronie głównej Portalu Dostępowego jest kafelek „Komponent edukacyjny”. Po wejściu w kafelek dostępne są Materiały edukacyjne a także wersja Demo Platformy.

Należy wejść na stronę www.ezamowienia.gov.pl Na stronie głównej Portalu Dostępowego, w prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Po kliknięciu pojawi się ekran wyboru roli. Należy kliknąć Użytkownik (konto uproszczone). Pojawi się formularz rejestracji użytkownika

eZamówienia w liczbach (rok 2020)

281,0 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

276 165

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

28 036

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i konkursach.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się