Strona główna – e-Zamówienia

Filmy edukacyjne

Przejdź do filmu FAQ, rejestracja zgłoszenia i zarządzanie zgłoszeniami. Przejdź do filmu FAQ, rejestracja zgłoszenia i zarządzanie zgłoszeniami.

FAQ, rejestracja zgłoszenia i zarządzanie zgłoszeniami.

Z tego filmu dowiesz się, jak przeglądać FAQ oraz jak korzystać z Systemu Obsługi Zgłoszeń.

Przejdź do filmu Zakładanie konta uproszczonego Przejdź do filmu Zakładanie konta uproszczonego

Zakładanie konta uproszczonego

Z tego filmu dowiesz się, jak założyć konto uproszczone na Platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Zakładanie konta przez Zamawiającego Przejdź do filmu Zakładanie konta przez Zamawiającego

Zakładanie konta przez Zamawiającego

Z tego filmu dowiesz się, jak założyć konto Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Zaawansowane zarządzanie kontem przez supervisora Przejdź do filmu Zaawansowane zarządzanie kontem przez supervisora

Zaawansowane zarządzanie kontem przez supervisora

Z tego filmu dowiesz się, jak Supervisor podmiotu dodaje i usuwa użytkowników, edytuje ich dane oraz nadaje i zmienia role użytkowników.

Przejdź do filmu Zakładanie konta przez Wykonawcę Przejdź do filmu Zakładanie konta przez Wykonawcę

Zakładanie konta przez Wykonawcę

Z tego filmu dowiesz się, jak założyć konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Komunikacja w postępowaniu Przejdź do filmu Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu

Z tego filmu dowiesz się, jak można komunikować się w ramach postępowania lub konkursu prowadzonego na platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Plan postępowań Przejdź do filmu Plan postępowań

Plan postępowań

Z tego filmu dowiesz się, jak zarejestrować, edytować, aktualizować, usunąć i opublikować plan postępowań na platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Uprawnienia zamawiającego Przejdź do filmu Uprawnienia zamawiającego

Uprawnienia zamawiającego

Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób należy zarządzać uprawnieniami dla użytkowników podmiotu Zamawiający.

Przejdź do filmu Zarządzanie ogłoszeniami Przejdź do filmu Zarządzanie ogłoszeniami

Zarządzanie ogłoszeniami

Z tego filmu dowiesz się, jak zarządzać ogłoszeniami do postępowań i konkursów.

Przejdź do filmu Raporty Przejdź do filmu Raporty

Raporty

Z tego filmu dowiesz się, jakie raporty są dostępne na Platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Dokumenty postępowania Przejdź do filmu Dokumenty postępowania

Dokumenty postępowania

Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób przygotować formularze postępowania, dodać dodatkowe dokumenty, zamieścić dokumenty na Platformie i je opublikować.

Przejdź do filmu Zarządzanie konkursami Przejdź do filmu Zarządzanie konkursami

Zarządzanie konkursami

Z tego filmu dowiesz się, jak zarządzać konkursami.

Przejdź do filmu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Przejdź do filmu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Z tego filmu dowiesz się, jak pobrać, wypełnić, złożyć i wycofać formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Przejdź do filmu Składanie przez Wykonawcę formularza ofertowego Przejdź do filmu Składanie przez Wykonawcę formularza ofertowego

Składanie przez Wykonawcę formularza ofertowego

Z tego filmu dowiesz się, jak pobrać, wypełnić, złożyć i wycofać formularz ofertowy.

Przejdź do filmu Subskrypcje i filtry ogłoszeń Przejdź do filmu Subskrypcje i filtry ogłoszeń

Subskrypcje i filtry ogłoszeń

Z tego filmu dowiesz się, jak zarządzać filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na Platformie e-Zamówienia oraz jak subskrybować zdarzenia w postępowaniu.

Przejdź do filmu Zarządzanie postępowaniami wszczynanymi ręcznie Przejdź do filmu Zarządzanie postępowaniami wszczynanymi ręcznie

Zarządzanie postępowaniami wszczynanymi ręcznie

Z tego filmu dowiesz się, jak zarządzać postępowaniami wszczynanymi ręcznie.

Przejdź do filmu Zarządzanie postępowaniami wszczynanymi ogłoszeniami Przejdź do filmu Zarządzanie postępowaniami wszczynanymi ogłoszeniami

Zarządzanie postępowaniami wszczynanymi ogłoszeniami

Z tego filmu dowiesz się, jak zarządzać postępowaniami wszczynanymi zdarzeniami na Platformie takimi jak: publikacja ogłoszenia lub wysłanie zaproszenia do negocjacji.

Przejdź do filmu Biuletyn Zamówień Publicznych Przejdź do filmu Biuletyn Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych

Z tego filmu dowiesz się, jak wyszukiwać i przeglądać na Platformie e-Zamówienia plany postępowań i ogłoszenia krajowe opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszenia polskich zamawiających opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE zaimportowane na Platformę.

Przejdź do filmu Składanie przez Wykonawcę formularza konkursowego Przejdź do filmu Składanie przez Wykonawcę formularza konkursowego

Składanie przez Wykonawcę formularza konkursowego

Z tego filmu dowiesz się, jak pobrać, wypełnić, złożyć i wycofać formularz konkursowy i prace konkursowe.

Przejdź do filmu Sprawozdanie roczne Przejdź do filmu Sprawozdanie roczne

Sprawozdanie roczne

Z tego filmu dowiesz się, jak można przygotować i wysłać sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP.

Przejdź do filmu Zarządzanie kontem przez użytkownika Przejdź do filmu Zarządzanie kontem przez użytkownika

Zarządzanie kontem przez użytkownika

Z tego filmu dowiesz się, jak zalogować się do platformy, wybrać kontekst swojego konta, przypomnieć lub zmienić hasło na Platformie e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Dokumenty konkursu Przejdź do filmu Dokumenty konkursu

Dokumenty konkursu

Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób przygotować formularze konkursu, dodać dodatkowe dokumenty i wszystko opublikować.

Przejdź do filmu Nawigacja na portalu Przejdź do filmu Nawigacja na portalu

Nawigacja na portalu

Z tego filmu dowiesz się, jak poruszać się po Portalu dostępowym Platformy e-Zamówienia.

Przejdź do filmu Dodawanie ogłoszenia Przejdź do filmu Dodawanie ogłoszenia

Dodawanie ogłoszenia

Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób można przygotować i opublikować, a w przypadku ogłoszeń unijnych przesłać do publikacji, ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie.

Przejdź do filmu Dodawanie postępowania Przejdź do filmu Dodawanie postępowania

Dodawanie postępowania

Z tego filmu dowiesz się, jak zarejestrować nowe postępowanie.

Przejdź do filmu Dodawanie konkursu Przejdź do filmu Dodawanie konkursu

Dodawanie konkursu

Z tego filmu dowiesz się, jak zarejestrować nowy konkurs.

Przejdź do filmu Uprawnienia wykonawcy Przejdź do filmu Uprawnienia wykonawcy

Uprawnienia wykonawcy

Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób należy zarządzać uprawnieniami dla użytkowników podmiotu Wykonawca.

eZamówienia in numbers

46,73 mld

Number of notices published in BZP.

137 014

Number of notices published in BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się