Strona główna – e-ZamówieniaWizualizacja wniosku

W tym miejscu możesz sprawdzić dane na swoim wniosku rejestracyjnym XML wygenerowanym podczas procesu rejestracji konta podmiotu.

W tym miejscu nie można sprawdzić wizualizacji XML dotyczących innych kwestii, w tym Informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP.

Wynik wizualizacji:

eZamówienia w liczbach (rok 2020)

281,0 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

276 165

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

28 036

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i konkursach.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się