Strona główna – e-Zamówienia

Wdrożenie ostatnich formularzy ogłoszeń unijnych na Platformie e-Zamówienia oraz ważna informacja dotycząca miniPortalu!

 • 01/08/2022

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na Platformie e-Zamówienia zostały wdrożone kolejne, a zarazem ostatnie już formularze ogłoszeń unijnych. Dzięki ich wdrożeniu, będą mogli Państwo przekazywać do publikacji w TED wszystkie ogłoszenia unijne z poziomu Platformy e-Zamówienia.

Udostępnione ogłoszenia unijne obejmują następujące Dyrektywy i formularze:

Dyrektywy 2014/24/UE:

 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Dyrektywy 2014/25/UE:

 • System kwalifikowania – zamówienia sektorowe
 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Dyrektywy 2014/23/EU:

 • Ogłoszenie o koncesji
 • Ogłoszenie o udzieleniu koncesji
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje

Dyrektywy 2009/81/EC:

 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o podwykonawstwie

Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU:

 • Ogłoszenie o konkursie
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ponadto na Platformie e-Zamówienia udostępnione zostało również API:

 • API MO – umożliwiające przekazywanie z zewnętrznych portali e-usług ogłoszeń krajowych na Platformę e-Zamówienia celem ich  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 • API BZP – udostępniające usługi związane z odczytem danych opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów oraz odczytem ilości opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów.

Życzymy udanej pracy z Platformą e-Zamówienia😊


Ważna informacja dotycząca miniPortalu

W tle prac nad Platformą e-Zamówienia wsłuchujemy się w głosy uczestników rynku dotyczące miniPortalu. Otrzymaliśmy sygnały, że całkowita rezygnacja z cieszącego się dużą popularnością narzędzia w trakcie trwania roku kalendarzowego wiązałaby się z szeregiem utrudnień dla uczestników rynku.

Mając powyższe na względzie, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu możliwości wszczynania i prowadzenia postępowań za pośrednictwem miniPortalu do końca 2022 roku.

Przesunięcie pierwotnie planowanego na 1 września br. wyłączenia możliwości wszczynania postępowań pozwoli uczestnikom rynku na lepsze zaznajomienie się z licznymi funkcjonalnościami Platformy e-Zamówienia i płynniejsze przejście na rozwiązanie docelowe. Pozwoli również uniknąć ewentualnych niedogodności związanych z koniecznością zmiany narzędzia w okresie wakacyjnym.  

Ponadto zgodnie z naszą wcześniejszą deklarację, wszystkie postępowania, które zostały bądź zostaną wszczęte za pośrednictwem miniPortalu do 31.12.2022 r. będą mogły być dokończone z jego użyciem.

eZamówienia w liczbach

74,29 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się