Strona główna – e-Zamówienia

Wdrożenie komponentu Sprawozdań Rocznych na Platformie e-Zamówienia

  • 22/12/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o kolejnym wdrożeniu istotnej części Platformy e-Zamówienia. Tym razem udostępniony zostanie komponent Sprawozdań Rocznych w ramach modułu Monitorowania i Analiz.

Komponent umożliwi przygotowanie, złożenie jak i przekazywanie sprawozdania za 2021 rok jak i korekt rocznego sprawozdania do Prezesa UZP. Tym samym sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia. Jednocześnie moduł ten na tym etapie umożliwi również generowanie Zamawiającemu raportu ze złożonego sprawozdania rocznego za dany rok.

Zdając sobie sprawę, że koniec roku to newralgiczny moment dla Zamawiających chcemy maksymalnie ułatwić prowadzenie działalności w tym okresie, tym samym zdecydowaliśmy, że prace nad wdrożeniem komponentu Sprawozdań na Platformę e-Zamówień zostaną przeprowadzone w pierwszy weekend stycznia 2022 r., tj. 7-8 stycznia. Powyższe z jednej strony zminimalizuje ewentualne niedogodności związane z wdrożeniem dla zamówień prowadzonych w końcówce roku, a z drugiej strony umożliwi spokojne elektroniczne przygotowanie sprawozdania rocznego po 8 stycznia 2022 r..

W związku z wdrożeniem komponentu Sprawozdań Rocznych awizujemy, że od piątku, 7 stycznia 2022 r., w godzinach popołudniowych wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia niezbędna do wykonania wspomnianych wyżej prac.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie  niedostępności całej Platformy e-Zamówienia, w tych dniach, w tym Biuletynu Zamówień Publicznych jak i Modułu Składnia Ofert i Wniosków  w prowadzonych przez Państwa postępowaniach. O powyższej niedostępności będziemy też informować dodatkowymi komunikatami.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się