Strona główna – e-Zamówienia

Wdrożenie kolejnych ogłoszeń unijnych na Platformie e-Zamówienia – niedostępność Platformy od 29.07.br g. 16.00 do 31.07 br. g. 20.00

 • 15/07/2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wdrożeniu kolejnych ogłoszeń unijnych, które będą mogli Państwo za pośrednictwem eSendera Platformy e-Zamówienia przekazywać do publikacji w TED, w tym dla:

Dyrektywy 2014/24/UE:

 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Dyrektywy 2014/25/UE:

 • System kwalifikowania – zamówienia sektorowe
 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Dyrektywy 2014/23/EU:

 • Ogłoszenie o koncesji
 • Ogłoszenie o udzieleniu koncesji
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o modyfikacjach
 • Usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje

Dyrektywy 2009/81/EC:

 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
 • Ogłoszenie o profilu nabywcy
 • Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
 • Ogłoszenie o podwykonawstwie

Dyrektywy 2014/24/EU i 2014/25/EU:

 • Ogłoszenie o konkursie
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu
 • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ponadto na Platformie e-Zamówienia zostanie również udostępnione API:

 • API MO – umożliwiające przekazywanie z zewnętrznych portali e-usług ogłoszeń krajowych na Platformę e-Zamówienia celem ich  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 • API BZP – udostępniające usługi związane z odczytem danych opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów oraz odczytem ilości opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów.

W związku z planowanym wdrożeniem informujemy, że od piątku, 29 lipca 2022 r. od godziny 16.00 do niedzieli 31 lipca 2022 r. do godziny 20.00 wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia niezbędna do wykonania wspomnianych wyżej prac.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie niedostępności całej Platformy e-Zamówienia w tych dniach, w tym Biuletynu Zamówień Publicznych, jak i Modułu Składania Ofert i Wniosków w prowadzonych przez Państwa postępowaniach.

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się