Strona główna – e-Zamówienia

Wdrożenie eSendera umożliwiającego przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia

  • 28/04/2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o kolejnym wdrożeniu istotnej części Platformy e-Zamówienia. Tym razem udostępniona zostanie usługa eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń wraz pierwszymi formularzami ogłoszeń unijnych tj. dla:

Dyrektywy 2014/24/UE:

  • Wstępne ogłoszenie informacyjne,
  • Ogłoszenie o zamówieniu,
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
  • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Dyrektywy 2014/25/UE:

  • Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe,
  • Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe,
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe,
  • Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Ponadto na Platformie e-Zamówienia zostanie również udostępniony interaktywny formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

W związku z wdrożeniem usługi eSendera w ramach Modułu Ogłoszeń, w tym pierwszych ogłoszeń unijnych w zakresie powyższych dwóch dyrektyw w tym interaktywnego formularza JEDZ, informujemy, że od piątku, 6 maja 2022 r. od godziny 16.00 do niedzieli 8 maja 2022 r. do godziny 20.00 wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia niezbędna do wykonania wspomnianych wyżej prac.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie niedostępności całej Platformy e-Zamówienia w tych dniach, w tym Biuletynu Zamówień Publicznych, jak i Modułu Składania Ofert i Wniosków w prowadzonych przez Państwa postępowaniach.

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się