Strona główna – e-Zamówienia

WAŻNE! PROWADZENIE POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA.

  • 11/04/2022

Szanowni Państwo,

Od 4 kwietnia br. na Platformie e-Zamówienia udostępniony został Moduł ofert i wniosków. W związku z powyższym każdy Zamawiający ma możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z użyciem funkcjonalności dostępnych na Platformie e-Zamówienia

Jeśli Zamawiający decyduje się na prowadzenie postępowania na Platformie e-Zamówienia, to nie jest możliwe wskazywanie innego miejsca prowadzonego postępowania. Postępowanie należy prowadzić przy użyciu jednego, wybranego przez siebie, środka komunikacji elektronicznej.

Do 1 września 2022 r. możliwe jest wskazywanie miniPortalu jako miejsca komunikacji z Wykonawcami, ale wówczas rejestrując postępowanie na Platformie należy zaznaczyć, że nie będzie ono na niej prowadzone.

Prowadząc postępowanie na innej, wybranej przez Zamawiającego platformie, również należy pamiętać, aby w trakcie rejestracji postępowania na Platformie e-Zamówienia zaznaczyć, że nie będzie ono na niej prowadzone.

Rejestracja postępowania na Platformie e-Zamówienia jest niezbędna dla wszystkich trybów niezależnie od tego, gdzie Zamawiający prowadzi swoje postępowanie. Rejestracja postępowania służy powiązaniu zdarzeń na Platformie począwszy od publikacji ogłoszenia w BZP oraz złożenia Informacji do Prezesa o otrzymanych ofertach i wnioskach.

Prowadzenie postępowania na Platformie e-Zamówienia to wskazanie środka komunikacji elektronicznej, przy pomocy którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami i otrzymywał od nich oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

eZamówienia w liczbach

70,44 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

98 493

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się