Strona główna – e-Zamówienia

WAŻNE! PROWADZENIE POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA.

  • 11/04/2022

Szanowni Państwo,

Od 4 kwietnia br. na Platformie e-Zamówienia udostępniony został Moduł ofert i wniosków. W związku z powyższym każdy Zamawiający ma możliwość prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z użyciem funkcjonalności dostępnych na Platformie e-Zamówienia

Jeśli Zamawiający decyduje się na prowadzenie postępowania na Platformie e-Zamówienia, to nie jest możliwe wskazywanie innego miejsca prowadzonego postępowania. Postępowanie należy prowadzić przy użyciu jednego, wybranego przez siebie, środka komunikacji elektronicznej.

Do 31 grudnia 2022 r. możliwe jest wskazywanie miniPortalu jako miejsca komunikacji z Wykonawcami, ale wówczas rejestrując postępowanie na Platformie należy zaznaczyć, że nie będzie ono na niej prowadzone.

Prowadząc postępowanie na innej, wybranej przez Zamawiającego platformie, również należy pamiętać, aby w trakcie rejestracji postępowania na Platformie e-Zamówienia zaznaczyć, że nie będzie ono na niej prowadzone.

Rejestracja postępowania na Platformie e-Zamówienia jest niezbędna dla wszystkich trybów niezależnie od tego, gdzie Zamawiający prowadzi swoje postępowanie. Rejestracja postępowania służy powiązaniu zdarzeń na Platformie począwszy od publikacji ogłoszenia w BZP oraz złożenia Informacji do Prezesa o otrzymanych ofertach i wnioskach.

Prowadzenie postępowania na Platformie e-Zamówienia to wskazanie środka komunikacji elektronicznej, przy pomocy którego Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami i otrzymywał od nich oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się