Strona główna – e-Zamówienia

UWAGA! Zmiana sposobu prezentacji statusu publikacji ogłoszeń krajowych w BZP

  • 11/08/2022

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że uległ zmianie mechanizm publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych polegający na zastosowaniu tzw. asynchronicznego mechanizmu publikacji, który umożliwia użytkownikom wznawianie procesu publikacji ogłoszenia w przypadku przerwania, bądź zawieszenia publikacji na skutek problemów technicznych po stronie użytkownika związanych np. z utratą dostępu do Internetu lub chwilowego zawieszenia funkcjonowania któregoś z komponentów Platformy.

Obecnie prezentacja statusu i postępu publikacji jest analogiczna, jak w tworzonych na Platformie ogłoszeniach unijnych i przebiega następująco:

1. Po wciśnięciu przycisku „Opublikuj” wyświetlany jest komunikat „Ogłoszenie w trakcie publikacji, sprawdź stan publikacji

2. Na formularzu szczegółów ogłoszenia został dodany przycisk „Wyświetl stan publikacji”, który umożliwia wyświetlenie formularza „Stan publikacji” zawierającego:

a) aktualny status ogłoszenia („W trakcie publikacji” lub „Opublikowane”)

b) przycisk „Odśwież” pozwalający na odświeżenie stanu publikacji ogłoszenia wraz ze szczegółami

c) datę publikacji i numer ogłoszenia (dla statusu ogłoszenia „Opublikowane”)

Jednocześnie został odpowiednio zmodyfikowany formularz „Moje ogłoszenia” – sekcja „Przekazane do publikacji” została zatytułowana „Przekazane do publikacji / W trakcie publikacji” i oprócz ogłoszeń unijnych w statusie „Wysłane do publikacji”, prezentuje także ogłoszenia krajowe ze statusem „W trakcie publikacji”.

Ponadto informujemy, że publikacja ogłoszeń w BZP następuje bezzwłocznie, tak jak to miało miejsce dotychczas, a pozostałe elementy procesu publikacji ogłoszeń pozostają bez zmian.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się