Strona główna – e-Zamówienia

Uwaga! – Informujemy, jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW.

  • 18/10/2021

Szanowi Państwo,

zaobserwowaliśmy, że Zamawiający nie biorący udziału w pilotażu produkcyjnym MOW, przy rejestracji postępowania zaznaczają błędnie na karcie rejestracji postępowania, że jest ono prowadzone na Platformie e-Zamówienia.

Taki wybór jest nieprawidłowy, w tym przypadku bowiem prowadzi to do sytuacji, że Wykonawcy widzą to postępowanie w wyszukiwarce postępowań, w której mają się pokazywać jedynie postępowania prowadzone przez Zamawiających z grupy pilotażowej.

PRZYPOMINAMY: możliwość prowadzenia postępowania na Platformie e-Zamówienia jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków dotyczy tylko Zamawiających z grupy pilotażowej MOW.

Tym samym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pola, które są przez Państwa wybierane w trackie rejestracji postępowania. Poniżej dwa zrzuty ekranu pokazujący błędny wybór jak i prawidłowy, który powinien być wykonany przez Zamawiających nie biorących udziału w pilotażu produkcyjnym MOW:

BŁĘDNY WYBÓR:

PRAWIDŁOWY WYBÓR:

eZamówienia w liczbach

47,38 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się