Strona główna – e-Zamówienia

Nadawanie uprawnień dla konta Zamawiającego

  • 12/01/2023

Nadawanie uprawnień dla Zamawiającego:

Aby nadać uprawnienia należy po zalogowaniu się na konto z poziomu zębatki znajdującej się w prawym górnym rogu wybrać opcję „Panel zarządzania”:

Następnie należy wejść w kafelek Administrowanie użytkownikami. 

Otworzy się strona, która pokazuje użytkowników przypisanych do podmiotu.

Aby zmienić/ dodać rolę użytkownikowi należy z poziomu 3 kropek wybrać opcję „Zmień role w podmiocie”:

Pojawi się okienko, w którym będą widoczne role. W tym miejscu można dodawać, odbierać, zmieniać role przypisane do danego użytkownika.

Zamawiający posiada takie role jak:

Publikator planów, Rejestracja planów, Przegląd planów, Aktualizacja planów, Rejestracja postępowań, Tworzenie i publikowanie ogłoszeń, Zatwierdzanie ogłoszeń, Aktualizacja i publikacja ogłoszeń opublikowanych, Zarządzanie rolami do postępowań, Przygotowanie sprawozdań rocznych, Rola umożliwiająca komunikację poprzez API oraz Raporty dotyczące postępowań.

eZamówienia w liczbach

22,25 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się