Strona główna – e-Zamówienia

Nadawanie uprawnień dla konta Wykonawcy

  • 12/01/2023

Wykonawco,

Po dokończeniu aktywacji konta, w celu wzięcia udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, należy z poziomu Platformy e-Zamówienia nadać uprawnienia.

Po zalogowaniu się na konto należy z poziomu zębatki znajdującej się w prawym górnym rogu portalu dostępowego wybrać opcję „Panel zarządzania”:

Następnie należy wybrać kafelek „Administrowanie użytkownikami”:

Pojawi się lista osób przypisanych do danego podmiotu. Z poziomu kolumny „Akcje” należy kliknąć w 3 kropeczki i wybrać opcję „Zmień rolę w podmiocie”:

W kolejnym kroku należy nadać uprawnienia:

Po nadaniu uprawnień należy kliknąć „Zaktualizuj” oraz wylogować się z sytemu i zalogować ponownie.

eZamówienia w liczbach

46,73 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się