Strona główna – e-Zamówienia

Udostępnienie planu postępowań innemu Zamawiającemu

  • 22/01/2024

Funkcjonalność umożliwiająca udostępnienie planu postępowań innemu Zamawiającemu jest dostępna dla Zamawiających posiadających rolę „Publikator planów”.

Aby udostępnić plan postępowań innemu podmiotowi, należy wejść w szczegóły tego planu, następnie kliknąć w kafelek z trzema kropkami w prawym górnym rogu planu postępowań i wybrać opcję „Udostępnianie planu”.

Z prawej strony ekranu zostanie wyświetlone okno „Udostępnianie planu postępowań innemu Zamawiającemu”.

W polu „Wyszukaj podmiot” należy wpisać co najmniej 3 znaki w celu wyszukania podmiotu (nazwa podmiotu, NIP, REGON lub inny Krajowy numer identyfikacyjny).

Następnie należy wybrać podmiot, któremu ma zostać udostępniony plan i kliknąć przycisk „Dodaj”.

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić udostępnienie planu, klikając przycisk „Tak, chcę udostępnić”.

W prawym górnym rogu strony pojawi się komunikat „Udostępniono plan postępowań”.

W kolejnym kroku Zamawiający, któremu udostępniono plan postępowań, powinien aktywować ten plan postępowań.

W tym celu należy kliknąć w kafelek „Moje plany” i przejść do tabeli „Udostępnione plany postępowań”. Na końcu tej tabeli pojawi się opcja „Aktywuj”. Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy wybrać przycisk „Tak, chcę aktywować wybrany plan postępowań”.

W prawym górnym rogu strony pojawi się komunikat „Aktywowano plan postępowań”.

System blokuje przed edycją pozycję z listy własnych planów postępowań, o ile jest na ten sam rok co udostępniony i aktywowany plan postępowań, blokuje również wszystkie pozycje robocze na ten sam rok (pozycje są na liście, ale nie można ich edytować) – czyli nie ma możliwości aktualizacji własnego planu postępowań w sytuacji, kiedy aktywuje udostępniony plan.

Można dezaktywować dostęp do udostępnionego planu postępowań – wtedy z powrotem system umożliwia edycję pozycji z moich planów postępowań.

Przy tworzeniu nowego planu system zablokuje możliwość utworzenia planu na rok, dla którego jest już aktywny plan innego podmiotu. Aby utworzyć własny plan na ten sam rok, co udostępniony, należy najpierw dezaktywować plan udostępniony.

W celu dezaktywacji plan postępowań należy kliknąć przycisk „Dezaktywuj”, dostępny w opcjach udostępnionego planu postępowań.

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy wybrać przycisk „Tak, chcę dezaktywować wybrany plan postępowań”.

W prawym górnym rogu strony pojawi się komunikat „Dezaktywowano plan postępowań”.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się