Strona główna – e-Zamówienia

Udostępniamy raporty w Module Monitorowania i Analiz Platformy e-Zamówienia!

  • 22/07/2022

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować o udostępnieniu Państwu kolejnych produktów Platformy e-Zamówienia. Tym razem oddajemy do Państwa dyspozycji raporty w Module Monitorowania i Analiz (narzędzie BI) na Platformie e-Zamówienia.

Raporty umożliwią przeglądanie zamawiającym danych z Biuletynu Zamówień Publicznych, a już w niedalekiej przyszłości (po ostatnim planowanym wdrożeniu na koniec lipca br.) również danych z publikowanych za pomocą eSendera Platformy e-Zamówienia ogłoszeń z Dz. Urz. UE w zakresie następujących raportów:

  • Raport z ogłoszeń opublikowanych;
  • Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych.

Ponadto dla wszystkich pozostałych interesariuszy rynku zamówień publicznych udostępniony został Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce (który zgodnie z wyżej przekazanymi informacjami obecnie jest zasilony tylko danymi z Biuletynu Zamówień Publicznych), dzięki któremu będą mogli Państwo dowiedzieć się o danych na poziomie:

  • Zamówień poniżej bądź równych progom unijnym i danych w zakresie: wartości udzielonych zamówień, podziale zamówień na poszczególne tryby oraz rodzaj zamówienia, odsetku liczby zamówień w podziale na kryteria, średniej liczbie składanych i odrzucanych ofert, średnim czasie trwania postępowania w zależności od trybu;
  • Zamówień powyżej progów unijnych i danych aktualnie jedynie z ogłoszenia o wykonaniu umowy publikowane przez zamawiających z BZP, w przyszłości raporty te będą prezentowały również dane z ogłoszeń z Dz. Urz. UE bezpośrednio publikowanych poprzez narzędzie eSender na Platformie e-Zamówienia.

Jednocześnie w celu zrozumienia logiki budowy oraz źródła danych w Raporcie danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce udostępniamy Państwu opracowanie opisujące źródła danych raportu danych ogólnych o zamówieniach dla poszczególnych stron tego raportu.

eZamówienia w liczbach

19,55 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się