Strona główna – e-Zamówienia

Publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy przez innego Zamawiającego – postępowanie unijne nie prowadzone na Platformie e-Zamówienia

  • 23/01/2024

Publikacja ogłoszenia o wykonaniu umowy przez innego Zamawiającego w przypadku postępowania unijnego, które nie było prowadzone na Platformie e-Zamówienia.

W przypadku postępowań prowadzonych w procedurze unijnej, ale nie prowadzonych na Platformie, każdy z Zamawiających, który musi opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy, rejestruje na Platformie e-Zamówienia z poziomu swojego konta nowe postępowanie. Następnie, po zarejestrowaniu postępowania na karcie postępowania z poziomu 3 kropek, wybiera opcję „Wprowadź numer ogłoszenia z Dz.U.UE” i wprowadza numery ogłoszeń, które opublikował Zamawiający wszczynający postępowanie.

Następnie użytkownik wybiera przycisk „Dodaj ogłoszenia”, a jako rodzaj ogłoszenia wskazuje ogłoszenie o wykonaniu umowy i publikuje je w BZP.

Następnie użytkownik wybiera przycisk „Dodaj ogłoszenie”, a jako rodzaj ogłoszenia wskazuje ogłoszenie o wykonaniu umowy i publikuje je w BZP.

Uwaga: w przypadku postępowań podzielonych na części możliwe są dwa rozwiązania:

1) Zamawiający może zarejestrować postępowanie bez podziału na części, a w informacjach dodatkowych ogłoszenia o wykonaniu umowy zawrzeć zapis ze wskazaniem części postępowania, której to ogłoszenie dotyczy.

2) Zamawiający może zarejestrować postępowanie z podziałem na części, w ogłoszeniu o wykonaniu umowy wybrać tylko tę część, której ogłoszenia dotyczy, a pozostałe części pominąć.

eZamówienia w liczbach

42,46 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/html/wp-content/themes/portaldostepowy/footer.php on line 25

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się