Strona główna – e-Zamówienia

Przypominamy, jak prawidłowo przygotować i opublikować Ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części

  • 10/01/2024

W postępowaniu podzielonym na części należy opublikować tyle ogłoszeń o wykonaniu umowy, ile było zawartych umów. Nie ma możliwości publikacji ogłoszenia dla dwóch lub więcej umów.

Publikacja ogłoszenia dla pierwszej części, dla której została wykonana umowa (w poniższym przykładzie jest to część 1):

Wypełniając ogłoszenie o wykonaniu umowy dla postępowania podzielonego na części, które chcemy opublikować dla jednej z części (w tym przypadku część 1) w Sekcji 3 Ogłoszenia w polu „Wybierz część do edycji” wybieramy numer części (w tym przypadku część nr 1) dla której publikujemy ogłoszenie, i w polu „Umowa dla części 1” zaznaczamy „TAK” (system automatycznie zaznacza nam NIE i trzeba zmienić na TAK ) np.:

Otwierają się pola:

Nie wypełniamy pozostałych części (w tym przypadku dla Części 2 i 3), przechodzimy dalej wypełniamy pozostałe sekcje ogłoszenia i publikujemy ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 1. Widok po opublikowaniu:

Publikacja ogłoszenia dla kolejnych części:

Jeżeli chcemy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 2 to w Sekcji 3 Nowego ogłoszenia o wykonaniu umowy wybieramy:

„Wybierz część do edycji” – wybieramy Część 1 i w polu „Umowa dla części nr 1” wybieramy ‘NIE” – będzie automatycznie zaznaczone tak, bo już wcześniej wypełnialiśmy ogłoszenie dla tej części.

Następnie wybieramy „Wybierz część do edycji” część 2 i w polu „Umowa dla części nr 2” wybieramy „TAK”:

Wypełniamy kolejne Sekcje.

UWAGA – W sekcji 5 – „Przebieg realizacji umowy” – zapisane będę dane z poprzedniego ogłoszenia o wykonaniu umowy, należy te dane zmienić na te dotyczące części dla, której publikujemy aktualnie ogłoszenie.

Publikujemy ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 2. Na podsumowaniu i po opublikowaniu tak wypełnionego ogłoszenia nie pojawiają się informacje dotyczące części 1, dla której wcześniej zostało opublikowane ogłoszenie o wykonaniu umowy:

Kolejne ogłoszenia o wykonaniu umowy dla pozostałych części wypełniamy analogicznie jak w przedstawionym powyżej opisie.

W postępowaniach prowadzonych w procedurze unijnej konieczne jest zapisanie na karcie postępowania numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W tym celu należy wejść w szczegóły zarejestrowanego postępowania, i w jego menu (z poziomu trzech kropek) wybrać opcję „Wprowadź numer ogłoszenia Dz. Urz. UE”:

Po prawej stronie wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie i zatwierdzenie tych danych:

W postępowaniach unijnych ogłoszenie o wykonaniu umowy publikowane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie w Dzienniku Urzędowym UE. Aby możliwe było wybranie tego typu ogłoszenia należy zmienić publikator w miejscu „Gdzie chcesz opublikować ogłoszenie” na BZP:

Publikacja kilku ogłoszeń o wykonaniu umowy, publikowanych w postępowaniu podzielonym na części, przebiega analogicznie jak w postępowaniach krajowych.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się