Strona główna – e-Zamówienia

Podpowiadamy Wykonawcom, jakie komunikaty mogą pojawić się w procesie przesyłania oferty w sytuacji składania interaktywnego formularza ofertowego Platformy e-Zamówienia oraz w sytuacji składania formularza ofertowego stworzonego i udostępnionego przez Zamawiającego w ramach dokumentów postępowania

  • 27/01/2023

  1. Zamawiający udostępnił dla Wykonawców interaktywny formularz ofertowy generowany z Platformy e-Zamówienia:

Jeżeli Zamawiający udostępnił dla Wykonawców interaktywny formularz ofertowy i Wykonawca składa swoją ofertę z wykorzystaniem tego formularza, wówczas podczas przesyłania oferty pojawiają się kolejno następujące komunikaty: 

Wykonawca potwierdza chęć złożenia tej oferty poprzez wybranie przycisku Potwierdzam. Oferta zostanie złożona z wykorzystaniem interaktywnego formularza ofertowego.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie
  1. Zamawiający nie udostępnił dla Wykonawców interaktywnego formularza ofertowego generowanego z Platformy e-Zamówienia, lecz udostępnił własny formularz ofertowy:

Jeżeli Zamawiający nie udostępnił dla Wykonawców interaktywnego formularza ofertowego Platformy e-Zamówienia, tylko przygotował własny formularz ofertowy, Wykonawca składa swoją ofertę z wykorzystaniem formularza Zamawiającego. W tym przypadku podczas przesyłania oferty pojawiają się kolejno następujące komunikaty:

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Wykonawca potwierdza chęć złożenia tej oferty poprzez wybranie przycisku Tak, chcę kontynuować. Oferta zostanie złożona z wykorzystaniem tego formularza ofertowego.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się