Strona główna – e-Zamówienia

Podpowiadamy jak prawidłowo przygotować i opublikować Ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części.

  • 12/01/2022

Poniżej opisujemy krok po kroku na przykładzie jak prawidłowo przygotować i opublikować Ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku podziału na części.

Publikacja ogłoszenia dla pierwszej części, dla której została wykonana umowa (w poniższym przykładzie jest to część 1):

Wypełniając ogłoszenie o wykonaniu umowy dla postępowania podzielonego na części, które chcemy opublikować dla jednej z części (w tym przypadku część 1) w Sekcji 3 Ogłoszenia w polu „Wybierz część do edycji” wybieramy numer części (w tym przypadku część nr 1) dla której publikujemy ogłoszenie, i w polu „Umowa dla części 1” zaznaczamy „TAK” (system automatycznie zaznacza nam NIE i trzeba zmienić na TAK ) np.:

Otwierają się pola:

Nie wypełniamy pozostałych części (w tym przypadku dla Części 2 i 3), przechodzimy dalej wypełniamy pozostałe sekcje ogłoszenia i publikujemy ogłoszenie o zawarciu umowy dla części 1. Widok po opublikowaniu:

Publikacja ogłoszenia dla kolejnych części:

Jeżeli chcemy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 2 to w Sekcji 3 Nowego ogłoszenia o wykonaniu umowy wybieramy:

„Wybierz część do edycji” – wybieramy Część 1 i w polu „Umowa dla części nr 1” wybieramy ‘NIE” – będzie automatycznie zaznaczone tak, bo już wcześniej wypełnialiśmy ogłoszenie dla tej części.

Następnie wybieramy „Wybierz część do edycji” część 2 i w polu „Umowa dla części nr 2” wybieramy „TAK”:

Wypełniamy kolejne Sekcje.

UWAGA – W sekcji 5 – „Przebieg realizacji umowy” – zapisane będę dane z poprzedniego ogłoszenia o wykonaniu umowy, należy te dane zmienić na te dotyczące części dla, której publikujemy aktualnie ogłoszenie.

 Publikujemy ogłoszenie o wykonaniu umowy dla części 2. Na podsumowaniu i po opublikowaniu tak wypełnionego ogłoszenia nie pojawiają się informacje dotyczące części 1, dla której wcześniej zostało opublikowane ogłoszenie o wykonaniu umowy:

Kolejne ogłoszenia o wykonaniu umowy dla pozostałych części wypełniamy analogicznie jak w przedstawionym powyżej opisie.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się