Strona główna – e-Zamówienia

Platforma e-Zamówienia – wdrażanie kolejnych funkcjonalności

 • 29/12/2020

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu najnowsze informacje o kolejnych udostępnianych funkcjonalnościach Platformy e-Zamówienia.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami z Nowym Rokiem oddajemy Państwu Moduł Biuletynu Zamówień Publicznych.

Minimalizując ryzyka przeciążenia systemu czy też dostępności do help desku zdecydowaliśmy się na udostępnienie tego etapu prac sekwencyjnie zgodnie z funkcjonalnościami BZP niezbędnymi do przeprowadzenia postępowań o zamówienie.

I tak z dniem:

 1. 1 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną m.in.:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  3. Ogłoszenie o konkursie
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 2. 11 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną m.in.:
  1. Plany postępowań
  2. Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp
 3. 18 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną m.in.:
  1. Ogłoszenie o wynikach konkursu
  2. Ogłoszenie o zmianie umowy
  3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
  4. Ogłoszenie o spełnianiu okoliczności
 4. 25 stycznia 2021 r. udostępnione zostaną pozostałe funkcjonalności w tym m.in.: Ogłoszenie o zamówieniu – fakultatywne (m.in. w dziedzinie obronności, zamawiających sektorowych i subsydiowanych).

Korzystając z okazji, kolejny raz podkreślamy, że termin wdrożenia kolejnego Modułu Platformy, tj. Modułu Obsługi Komunikacji Elektronicznej, w tym składania ofert i wniosków pozostaje na tą chwilę niezagrożony (I kwartał 2021).

Do czasu wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności, zgodnie z poprzednimi informacjami, obsługę komunikacji elektronicznej postępowań można realizować na zmodernizowanym miniPortalu Bis: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

eZamówienia w liczbach

42,46 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /var/www/html/wp-content/themes/portaldostepowy/footer.php on line 25

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się