Strona główna – e-Zamówienia

Pilotaż modułu składania ofert i wniosków – formularz zgłoszeniowy

  • 27/08/2021

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej aktualnego stanu prac nad Platformą e-Zamówienia, zapraszamy Zamawiających do udziału w pilotażu produkcyjnym modułu składania ofert i wniosków.

6 sierpnia wykonawca przekazał etap III.2 do procedury odbiorowej, która zgodnie z założonym harmonogramem potrwa 7 tygodni. Po zakończeniu odbiorów modułu składania i otwarcia ofert, rozpoczniemy pilotaż produkcyjny.

Moduł składania ofert i wniosków umożliwi już wkrótce pełne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Chcąc ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem tak newralgicznego elementu Platformy, najpierw zapraszamy Zamawiających do udziału w pilotażu.

Pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków (MOW).  Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Pozwoli to zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających.

Zamawiającym biorącym udział w pilotażu i prowadzącym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursy zapewnimy priorytetową obsługę przy zgłaszanych problemach, tak aby nie miały one wpływu na sprawny przebieg postępowań.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego do 17 września 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

eZamówienia w liczbach

74,29 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się