Strona główna – e-Zamówienia

Wdrożenie na Platformie e-Zamówienia Modułu Monitorowania i Analiz oraz udostępnienie dla wszystkich Modułu Ofert i Wniosków!

  • 03/04/2022

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Moduł Monitorowania i Analiz (narzędzie BI)  został wdrożony na Platformie e-Zamówienia.

Aktualnie w ramach Modułu Monitorowania i Analiz udostępniony został dla wszystkich Zamawiających Raport ze zdarzeń w postępowaniu, który z pewnością będzie dla Państwa pomocny, w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W Raporcie ze zdarzeń w postępowaniu znajdą Państwo takie informacje jak:

  • Informacje podstawowe o postępowaniu – m.in. nazwa zamawiającego, tytuł postępowania, ID postępowania, procedurę, tryb;
  • Informacje o dokumentach postępowania – data publikacji dokumentów, nazwę opublikowanego dokumentu;
  • Listę zdarzeń w postępowaniu – m. in. Informacje o publikacji wszelkich ogłoszeń w postępowaniu wraz z datą publikacji oraz z informacją o rodzaju publikowanego ogłoszenia, informację o dacie i czasie wszczęcia postępowania, informację o wszelkich zmianach terminów w postępowaniu, informację o złożeniu/wycofaniu przez wykonawcę oferty/wniosku/pracy konkursowej wraz z datą i czasem, informację o procesie otwarcia, pobrania ofert/wniosków/prac konkursowych wraz z datą i czasem, informację o upublicznieniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia wraz z datą i czasem, informacje o złożeniu informacji do Prezesa UZP w zakresie ofert i wniosków.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że aktualnie trwają jeszcze prace testowo-weryfikacyjne, oraz migracyjne w zakresie danych dla pozostałych planowanych do udostępnienia raportów m.in.:

  • Raportu z ogłoszeń opublikowanych;
  • Raportu zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych;
  • Raportu danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce.

O terminie ich udostępnienia będziemy Państwa informować na bieżąco. Zakładamy, że nastąpi to bardzo szybko😊.

Jednocześnie miło nam Państwa również poinformować, że udostępniony został dla wszystkich Państwa Moduł ofert i wniosków na Platformie e-Zamówienia. W związku z powyższym każdy Zamawiający będzie mógł prowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursy z użyciem funkcjonalności na Platformie e-Zamówienia.

Kolejnym etapem będzie wdrożenie eSendera Platformy. Życzymy udanej pracy z Platformą e-Zamówienia😊.

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się