Strona główna – e-Zamówienia

Komunikat dotyczący Platformy e-Zamówienia

  • 15/12/2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 stycznia 2024 roku Urząd Zamówień Publicznych nie pracuje. W tym dniu Infolinia Platformy e-Zamówienia oraz System Obsługi Zgłoszeń Platformy e-Zamówienia nie będą świadczyły wsparcia użytkowników.
W związku z tym prosimy, aby w miarę możliwości uwzględnili to Państwo w prowadzonych na Platformie e-Zamówienia postępowaniach.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się