Strona główna – e-Zamówienia

Komponent Sprawozdań Rocznych wdrożony na Platformie e-Zamówienia!

  • 11/01/2022

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że komponent Sprawozdań na Platformie e-Zamówienia jest już dostępny.

Komponent umożliwi przygotowanie, złożenie jak i przekazywanie sprawozdania za 2021 rok jak i korekt rocznego sprawozdania do Prezesa UZP. Tym samym sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia. Jednocześnie moduł ten na tym etapie umożliwi również generowanie Zamawiającemu raportu ze złożonego sprawozdania rocznego za dany rok.

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się