Strona główna – e-Zamówienia

Materiały dotyczące integracji z Platformą e-Zamówienia

Platforma e-Zamówienia udostępnia szereg interfejsów API pozwalających na przekazywanie i pobieranie przez zewnętrzne systemy informacji związanej z postępowaniami i planami postępowań.

Aktualnie Platforma e-Zamówienia udostępnia następujące API:

  • odczyt ogłoszeń i statystyk dot. ogłoszeń z BZP (API BZP WebService)
  • uwierzytelnienie użytkowników z wykorzystaniem modułu MT Platformy e-Zamówienia (API MT)
  • przekazywanie ogłoszeń do publikacji w BZP (API MO)
  • przekazanie planu postępowań do publikacji w BZP (API PP)
  • przekazywanie i korekta rocznego sprawozdania (API MMIA)
  • generowanie unikalnego identyfikatora postępowania OCID (API CRD)
  • przekazanie informacji o zdarzeniu dot. postępowania do umieszczenia w repozytorium danych zgodnych z OCDS (API CRD)

Odczyt ogłoszeń i statystyk dot. ogłoszeń krajowych publikowanych w BZP nie wymaga przejścia procedury integracyjnej. Informacje z BZP udostępnione są przez API dostępne pod adresem: http://ezamowienia.gov.pl/mo-board/api/v1/notice .

Podłączenie systemów do pozostałych API wymaga wcześniejszego przejścia testów integracyjnych w trakcie których zweryfikowane zostanie, czy system zewnętrzny prawidłowo korzysta z API.

Informacje niezbędne do przeprowadzenia integracji (zarówno z API BZP, jak i pozostałymi API) zawarte są w poniższych dokumentach):

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się