Strona główna – e-Zamówienia

Archiwalne wersje instrukcji


Biuletyn Zamówień Publicznych

Biuletyn Zamówień Publicznych

W tym dokumencie dowiesz się jak wyszukiwać i przeglądać ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia

Pokaż wersje archiwalne

Konto, uprawnienia i role

Powiązanie konta z Węzłem Krajowym

Z tego dokumentu dowiesz się jak powiązać konto na platformie eZamówienia z Węzłem Krajowym.

Pokaż wersje archiwalne

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Podpisywanie wniosków

W tym dokumencie dowiesz się jak w prawidłowy sposób podpisać wnioskek rejestracyjny przy pomocy oprogramowania oferowanego przez polskich dostawców certyfikatów podpisu kwalifikowanego.

Pokaż wersje archiwalne

Zaawansowane zarzadzanie kontem przez Supervisora

W tym dokumencie dowiesz się jak zarządzać kontem przez Supervisora.

Pokaż wersje archiwalne

Zarządzanie kontem

Z tego dokumentu dowiesz się jak zalogować się do platformy, wybrać kontekst swojego konta, przypomnieć lub zmienić hasło na platformie eZamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Podstawowa nawigacja w centrum pomocy

W tym dokumencie dowiesz się jak poruszać się po Centrum pomocy.

Pokaż wersje archiwalne

Zakładanie konta użytkownika

W tym dokumencie dowiesz się jak założyć konto na platformie e-Zamówienia w wybranej roli

Pokaż wersje archiwalne

Baza FAQ

W tym dokumencie dowiesz się jak przeglądać FAQ - bazą najczęściej zgłaszanych problemów/błędów oraz jak zgłaszać nowe.

Pokaż wersje archiwalne

Podstawowa nawigacja w Portalu Dostępowym

Z tego dokumentu dowiesz się jak poruszać się po Portalu Dostępowym.

Pokaż wersje archiwalne

Wniosek o usunięcie konta podmiotu

Wniosek o usunięcie konta podmiotu.

Pokaż wersje archiwalne

Obsługa zgłoszeń

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Zarządzanie zgłoszeniami przez użytkownika

W tym dokumencie dowiesz się jak przeglądać, monitorować, komentować oraz uzupełniać zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń (SOZ)

Pokaż wersje archiwalne

Planowanie i publikowanie postępowań

Portal Deweloperski

W tym dokumencie dowiesz się jak zintegrować i przetestować integrację aplikacji zewnętrznej z platformą e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Komunikacja w postępowaniu

Z tego dokumentu dowiesz się jak można komunikować się w ramach postępowania na platformie eZamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Informacja do prezesa UZP i sprawozdania roczne

Z tego dokumentu dowiesz się jak można wysłać informacje o złożonych ofertach i wnioskach oraz jak przygotować i wysłać sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP.

Pokaż wersje archiwalne

Plan postępowań

W tym dokumencie dowiesz się jak zarejestrować, edytować, aktualizować, usunać i opublikować plan postępowań na platformie e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Postępowania

W tym dokumencie dowiesz się jak zarejestrować, edytować, wszcząć, aktualizować, unieważnić, anulować i zawiesić postępowanie na platformie e-Zamówienia

Pokaż wersje archiwalne

Składanie ofert

Oferty, wnioski i prace konkursowe

W tym dokumencie dowiesz się jak złożyć ofertę, wniosek lub pracę konkursową na platformie e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Ogłoszenia

Raporty

Z tego dokumentu dowiesz jakie raporty są dostępne na platformie eZamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Subskrypcje i filtry

W tym dokumencie dowiesz się jak filtrami i subskrypcjami ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępnym na platformie e-Zamówienia.

Pokaż wersje archiwalne

Ogłoszenia

W tym dokumencie dowiesz się jak tworzyć i zarządzać ogłoszeniami na platformie e-Zamówienia

Pokaż wersje archiwalne

eZamówienia w liczbach (rok 2020)

281,0 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

276 165

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

28 036

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i konkursach.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się