Strona główna – e-Zamówienia

Instrukcja interaktywna dot. Planów Postępowań

  • 13/01/2021

W komponencie edukacyjnym w sekcji „Planowanie i publikowanie postępowań” dostępna jest interaktywna instrukcja dot. publikacji Planów Postępowań. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

WAŻNE: Jednocześnie przypominamy, że aby tworzyć, publikować, aktualizować Plany Postępowań, konieczne jest posiadanie stosownych uprawnień (ról), które nadaje użytkownikowi Supervisor podmiotu (może one również nadać takie uprawnienia samemu sobie).

eZamówienia w liczbach (rok 2019)

281,0 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

276 165

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

28 036

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i konkursach.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się