Strona główna – e-Zamówienia

Informacja do Prezesa UZP o złożonych wnioskach i ofertach – nowy obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 81 ust 1 ustawy Pzp. Podpowiadamy jak ją przygotować i przesłać.

  • 19/02/2021

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy  Pzp, Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z § 3. Zamawiający sporządza informację w postaci elektronicznej i przekazuje ją Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnego ze wzorem informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia. W rozumieniu powyższego zapisu narzędziem do tego służącym jest Platforma e-Zamówienia.

Prosimy, zatem o przesyłanie informacji o złożonych ofertach i wnioskach bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl za pomocą „Formularza informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP”.

Aby wysłać Informację do Prezesa należy po zalogowaniu się wejść z poziomu Portalu Dostępowego w kafelek „Formularz informacji o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Pobierz informację, w celu przesłania jej przez Platformę e-Zamówienia”. Następnie pobraną i zapisaną na dysku informację należy złożyć za pomocą formularza do komunikacji, dostępnego w widoku „Podgląd postępowania”, który można wyświetlić z listy postępowań. Po uzupełnieniu formularza i dołączeniu pliku należy kliknąć „Wyślij”. W prawym górnym rogu pojawi się komunikat o treści: „ Wiadomość została wysłana”.

WAŻNE: Informacja z otwarcia ofert nie jest tożsama z informacją do Prezesa o złożonych wnioskach i ofertach, dlatego prosimy jej nie wysyłać do Prezesa UZP.

Zamawiający przekazuje poprzez Platformę e-Zamówienia Prezesowi Urzędu jedynie informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach wynikającą z art. 81 ust 1 ustawy Pzp.

eZamówienia w liczbach (rok 2019)

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się