Strona główna – e-Zamówienia

II etap pilotażu modułu składania ofert i wniosków udostępniony dla kolejnych Zamawiających – formularz zgłoszeniowy

  • 10/12/2021

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących uruchomienia pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków aktualnie rozpoczynamy przygotowania do II etapu pilotażu.

Najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące zgłoszeń do II etapu:

  1. obok Zamawiających dotychczas biorących udział w pilotażu (97 Zamawiających) – udostępniamy pilotaż kolejnej grupie Zamawiających, chętnych do wzięcia  w nim udziału;
  2. II etap pilotażu startuje od 01.01.2022 r.;
  3. Zamawiający już uczestniczący w pilotażu – nie dokonują żadnych ponownych czy kolejnych czynności rejestracyjnych lub zgłoszeniowych – cały czas uczestniczą w pilotażu;
  4. Zamawiający, którzy zgłosili swoja chęć udziału w pierwszym etapie pilotażu, ale nie zostali do niego zakwalifikowani – także nie dokonują żadnych ponownych czy kolejnych czynności rejestracyjnych lub zgłoszeniowych – zostaną przez nas dołączeni do pilotażu z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  5. zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 grudnia 2021 r..

Pilotaż produkcyjny w etapie I został uruchomiony w dniu 18 października 2021 r. dla grupy 97 Zamawiających. Aktualnie, w etapie II pilotażu, planowane jest poszerzenie grupy pilotażowej o grupę kolejnych około 300 Zamawiających.

Sam pilotaż polega na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie prowadzonego postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki temu modułowi możliwe jest prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy mogą za jego pośrednictwem składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Pozwoli to na zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających.

Zamawiającym biorącym udział w pilotażu i prowadzącym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursy zapewniamy priorytetową obsługę przy zgłaszanych problemach, tak aby nie miały one wpływu na sprawny przebieg postępowań.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

eZamówienia w liczbach

45,32 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.

137 014

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się