Strona główna – e-Zamówienia

Dostępność miniPortalu i dotychczasowego Biuletynu Zamówień Publicznych

  • 30/12/2020

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania  aplikacji miniPortal oraz informacją o pracach wdrożeniowych w zakresie nowych funkcjonalności  na Platformie e-Zamówienia, uprzejmie informujemy, że miniPortal jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia i tym samym będzie nieprzerwanie dostępny dla użytkowników zarówno w dniu 31.12.2020 r. jak i w kolejne dni aż do momentu wdrożenia na Platformie Modułu ofert i wniosków. Po tym terminie przewidziane jest wygaszanie miniPortalu z uwzględnieniem zapewnienia składania i otwarcia ofert dla postępowań wszczętych wcześniej i korzystających z miniPortalu.

Podobnie dotychczasowy Biuletyn Zamówień Publicznych będzie dostępny w dniu 31.12.2020 i w kolejnych dniach dla zapewnienia kontynuacji postępowań wszczętych na podstawie dotychczasowego Prawa zamówień publicznych.

Dzięki ciągłej dostępności miniPortalu zapewniona zostanie możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy, jak również obsługa komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą PZP, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia ( I kwartał 2021 r.).

Jednocześnie przypominamy numery telefonów właściwe dla pytań w zakresie poszczególnych narzędzi informatycznych:

miniPortal – 22 458 77 06; 22 458 78 75

Platforma e-Zamówienia – 32 77 88 999

eZamówienia w liczbach (rok 2019)

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się