Strona główna – e-Zamówienia

Aktywacja konta podmiotu

  • 12/01/2023

Szanowni Państwo,

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Platformy e-Zamówienia należy aktywować konto. Jeżeli nie udało się dokończyć aktywacji konta w momencie rejestracji konta podmiotu to podczas logowania wyświetli się przy koncie podmiotu komunikat „(Wybierz, aby dokończyć aktywację)”:

Po wybraniu konta podmiotu i kliknięciu „Dalej” pojawi się Portal dostępowy Platformy e-Zamówienia. Z tego poziomu należy wybrać kafelek „Prześlij podpisany wniosek”:

Po wejściu w kafelek należy pobrać plik. Plik jest w formacie xml. Pliku nie należy otwierać. Plik trzeba podpisać jednym z rodzajów podpisów tj.: podpisem elektronicznym, pieczęcią elektroniczną, podpisem osobistym albo profilem zaufanym.

Po podpisaniu pliku xml należy wgrać go na Platformę. W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj podpisany plik wniosku (w formacie XML)”

Po dodaniu pliku wyświetlą się dane podmiotu. Następnie należy kliknąć przycisk „Wyślij plik”:

Pojawi się informacja, że podmiot został aktywowany. Należy się wylogować i zalogować ponownie. Konto podmiotu będzie aktywne.

UWAGA:

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności, po wgraniu pliku xml na Platformę, system informuje o przekroczeniu czasu na aktywację konta podmiotu należy z poziomu konta uproszczonego wystąpić o usunięcie konta i zarejestrować nowe konto podmiotu. Podczas rejestracji nowego konta system będzie informował o tym, że podmiot o podanym numerze REGON i NIP już istniejecie. Jest to jednak tylko informacja. Konto można zarejestrować.

eZamówienia w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych.

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.

Moje Konto

Zaloguj się Zarejestruj się